Projektas

Kokybiškas švietimas ir mokymas yra svarbu, skatinant pažangų, tvarų ir integracinį augimą. Suaugusiųjų švietimas gali reikšmingai prisidėti, siekiant šio tikslo. Suaugusiųjų švietimo kokybė yra ES darbotvarkėje jau nuo 2006 ir neseniai aiškiai išdėstyta atnaujintoje suaugusiųjų mokymosi Europos darbotvarkėje (2011), kur sakoma, kad dėmesys turėtų būti skiriamas paslaugų kokybei ir efektyvumui. Darbotvarkėje yra ypač pabrėžiama geresnio IKT įrankių panaugojimo svarba tam, kad būtų padidinta prieiga ir pagerinta teikiamų paslaugų kokybė bei ištirtos ir išnaudojamos naujos nuotolinio mokymosi galimybės.

Suaugusiųjų švietėjų profesionalumo tobulinimas yra lemiantis suaugusiųjų švietimo sektoriaus kokybės veiksnys. Suaugusiųjų švietėjai padeda besimokantiems tobulinti žinias, įgūdžius ir požiūrį. Suaugusiųjų švietėjo vaidmuo įgyja vis daugiau trenerio, tarpininko, moderatoriaus bruožų. Nūdiena reikalauja naujų įgūdžių, norint planuoti naują mokymosi aplinką, integruoti IKT grindžiamas mokymosi technikas (e-mokymasis, mišrus mokymasis), teikiant paramą ir pagalbą suaugusiems jų mokymosi procesuose.

Šie naujieji poreikiai tampa tikru iššūkiu, kadangi daugumą mokymų suaugusiems teikia ne kvalifikuoti suaugusiųjų švietėjai, o asmenys (motyvuoti), turintys labai įvairų išsilavinimą ir – dažnai – neturintys jokio edukologinio (andragoginio) išsilavinimo pagrindo.

Projekto „AAA-StepUp2-ICT“ tikslinė grupė – suaugusiųjų švietėjai – tai esminis faktorius, galintis užtikrinti suaugusiųjų švietimo kokybę ir tiesioginį poveikį besimokantiems suaugusiems. Projektas nukreiptas į IKT įgūdžių tobulinimą švietėjų specifiniame profesiniame kontekste. Projektas yra inovatyvus, kadangi jis nukreiptas į suaugusiųjų švietėjų IKT gebėjimus jų specifiniuose profesiniuose kontekstuose. Projektas orientuotas ne į atskirų programų ar mokymo struktūrų kūrimą, bet į įgūdžių darbo vietoje stiprinimą, kas atsispindi projekto struktūroje ir rezultatuose. Projekte daugiausia dėmesio skiriama mokymams darbo vietoje ir konkrečiai darbo praktikai, o ne mokymo programoms ir struktūroms, ir siekiama įtakoti suaugusiųjų švietimo teikėjų strategijas ir veiklas link galimų technologijų mokyme panaudojimo.

Loading