Project

Kwaliteitsvol onderwijs is belangrijk om slimme, duurzame en inclusieve groei te stimuleren. Volwasseneneducatie levert een belangrijke bijdrage aan het bereiken van dat doel. Kwaliteit van volwasseneneducatie staat daarom sinds 2006 hoog op de EU-agenda zoals onlangs opnieuw bevestigd werd in de Vernieuwde Europese Agenda voor Volwasseneneducatie (2011). Daarin wordt benadrukt dat aandacht moet besteed worden aan de kwaliteit en de efficiëntie van het aanbod. De agenda wijst in het bijzonder op het belang van een beter gebruik van ICT om de toegang tot volwasseneneducatie te verbreden, om de kwaliteit van het aanbod te verhogen en om nieuwe kansen voor afstandsonderwijs te verkennen.
Educatoren helpen leerders bij het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en atttides. Hun kwaliteit en professionele ontwikkeling is daarom één van de belangrijkste factoren die de kwaliteit van volwasseneneducatie beinvloeden.. De traditionele rol van de educator verandert in toenemende mate in die van coach, ondersteuner en moderator. Nieuwe professionele vaardigheden zijn nodig om te werken in nieuwe en krachtige (online en digitale) leeromgevingen. Educatoren moeten vertrouwd zijn met leerstrategieën waarin ICT een belangrijke rol speelt (e-learning, blended learning, ICT in het leslokaal) zodat ze volwassen leerders kunnen ondersteunen tijdens hun leerproces.
Dit is zeker uitdagend omdat veel cursussen niet gegeven worden door gekwalificeerde (formeel gevormde) opleiders in de volwasseneneducatie maar door (weliswaar zeer gemotiveerde!) mensen met een diverse achtergrond. Soms zijn de educatoren leerkrachten uit het leerplichtonderwijs die geen ervaring hebben met volwassen leerders. En soms zijn het inhoudelijke experten zonder onderwijsachtergrond.
De doelgroep van het AAA-StepUp2-ICT project zijn de volwassenen vormers die essentieel zijn bij het verbeteren van de kwalteit van volwasseneneducatie en die een impact hebben op de eindgebruikers (de volwassen leerders). Het AAA-StepUp2-ICT project heeft als doel de ICT-capaciteiten van de opleiders in de volwasseneneducatie uit te breiden in een beroepsmatige context. Het hoofddoel is training en de praktijk op de werkplek, niet het curriculum of de structuren. Het wil ook een impact hebben op het besef, de strategie en de operationele structuurverbetering met de mogelijkheden van de technologie op het leren bij de organisaties die volwasseneneducatie aanbieden.

187 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag