Veiklos

  • Domenas

  • Sudėtingumo lygis

Dalintis idėjomis skaitmeninėje sienoje (freskoje)

5 Domenas: Mokymų pateikimas

Aptarę konkrečią temą, suaugę besimokantieji turėtų į bendrą skaitmeninę sieną (freską) surašyti tai, ko išmoko. Visi kiti besimokantys suaugusieji gali perskaityti tai, kas parašyta, ir  diskutuoti bei kartu apmąstyti šią temą, tokiu būdu mokydamiesi. Skaitmeninės lentos sukūrimas taip pat gali būti naudojamas aptariant dalyką ar apibendrinant, planuojant veiklą, projektus ir grupinį darbą.

 

More

Gauti grįžtamąjį ryšį kurso pabaigoje - išėjimo bilietas

6 Domenas: Mokymų įvertinimas

Šioje veikloje išmoksite, kaip kurso pabaigoje surinkti grįžtamąjį ryšį iš besimokančiųjų, leidžiant jiems parodyti, ko išmoko.

More

Greito įvertinimo planavimas atvirkštinėje klasėje

2 Domenas: Mokymų poreiki nustatymas

Ši veikla siūlo inovatyvų suaugusiųjų besimokančiųjų greito savo supratimo/žinių bei susidomėjimo skirtingomis temomis įsivertinimo būdą. Tai yra klasės – grupės veikla, kurioje besimokantieji yra aktyvūs dalyviai, atsakinėjantys į 20 uždaro tipo ar Tiesa/Netiesa tipo klausimų.

More

Integruotos koordinavimo ir planavimo aplinkos sukūrimas

1 Domenas: Mokymų koordinavimas

Šioje veikloje sujungiamas pagrindinis SLACK ir EVERNOTE funkcionalumas tam, kad sukurti integruotą koordinavimo aplinką, kurioje informacijos valdymas (žinių valdymas) ir bendravimas vyksta kartu.

More

Kompetencijų įvertinimas

2 Domenas: Mokymų poreiki nustatymas

Šioje veikloje dalyviai parengs klausimų paketą, kad atliktų grupės analizę dėl šių dviejų pagrindinių kompetencijų: mokymosi mokytis ir iniciatyvos bei verslumo jausmo.

More

Komunikacija ir informacijos dalijimasis su komandos nariais

1 Domenas: Mokymų koordinavimas

Šioje veikloje dalyviai naudosis ir analizuos internetinio bendradarbiavimo programinės įrangos galimybes planuojant ir koordinuojant mokymosi veiklą nedidelėje kolegų komandoje. Didžiausias dėmesys skiriamas „komandos” ir „komunikacijos” aspektams, susijusiems su mokymų rengimu bei teikimu.

More

Kurti idėjų žemėlapį

5 Domenas: Mokymų pateikimas

Ši veikla apima besimokančių suaugusiųjų galimybę struktūriniu būdu apmąstyti tai, ko jie mokosi, naudojantis programa, skirta minčių žemėlapiams sudaryti. Naudojamas įrankis leidžia besimokantiems suaugusiesiems kurti ir organizuoti sąvokų ryšius, struktūrizuoti ir planuoti tekstą ar projektą. Minčių žemėlapiai gali būti bendro darbo rezultatas, nes juos vienu metu gali pasiekti daugiau nei vienas vartotojas. Minčių žemėlapiai gali būti iliustruoti vaizdais ir gali užmegzti ryšius su kitu turiniu, pavyzdžiui, tinklalapiais.

More

Kurti internetines multimedijos prezentacijas bendradarbiaujant

5 Domenas: Mokymų pateikimas

Šios veiklos idėja yra ta, kad besimokantys suaugusieji gali kurti multimedijos pristatymą bendradarbiaudami ne mokymo kambaryje, bet realiu laiku, pasinaudodami tuo, kad tai gali padaryti internetu. Tam jie naudosis internetiniu įrankiu pristatymams, leidžiančiu derinti tekstą, vaizdą, garsą ir kitus turimus grafinius elementus. Tokiu būdu besimokantieji gali kurti ir pateikti tam tikrą ar mažoms grupėms priskirtą temą.

More

Mokymo veiklos planavimas

1 Domenas: Mokymų koordinavimas

Šioje veikloje sužinosite, kaip programinė įranga gali padėti tvarkyti įvairius projekto planavimo ir (arba) koordinavimo aspektus ir išmokti integruoti labai skirtingas informacijos rūšis į vieną aplinką.

More

Mokymų planavimas

1 Domenas: Mokymų koordinavimas

Šioje veikloje jūs padalinsite planuojamus (koordinuojamus) mokymus į smulkesnes užduotis, jas organizuosite (reorganizuosite) bei paskirsite išteklius.

More
1 2 3 4 Next › Last »

Loading