Doelstellingen

Web 2.0 en mobiele technologieën hebben voorlopig een nog (te) beperkte impact op volwasseneneducatie doordat de voornaamste actoren laat begonnen zijn met het gebruik van digitale media in het leerproces. Daarnaast speelt ook de vaak povere kwaliteit en beperkte beschikbaarheid van hulpmiddelen een rol.
StepUp2ICT pakt deze uitdagingen aan met een andragogische benadering die ontworpen is om een zo groot mogelijke impact te hebben op het leren. Daarbij gaat aandacht naar de ontwikkeling en het delen van onderwijsmiddelen (Open Educational Resources) in functie van de klaspraktijk, praktijkgerichte opleidingen en het gebruik van Web 2.0 en digitale media.
Het project wil volgende doelen realiseren:
– Educatoren in de volwasseneneducatie ondersteunen bij het gebruiken van web 2.0 toepassingen in de context van hun werk met volwassenen
– door het ter beschikking stellen van opleidingsmateriaal om IT te implementeren in de volwasseneneducatie
– en door rond dit thema een Europese Community of Practice voor de volwasseneneducatie uit te bouwen

Loading