Outputs

Dit project focust op hoe IT, sociale media en het gebruik van multimedia het bereiken van de leerdoelen in het curriculum kunnen versterken en door door de educatoren in volwasseneneducatie te ondersteunen in het gebruik van ICT in hun professionele praktijk.
De belangrijkste resultaten van het project zijn:

 

  • Een andragogisch handboek: “Gebruik maken van online leren, web 2.0 technologieën en mobiele apps in volwasseneneducatie” om oorspronkelijke en aan het werken met volwassenen aangepaste bronnen te verzamelen om een leertraject voor opleiders in de volwasseneneducatie te ontwikkelen, uit te voeren en te evalueren.

 

 

  • Een opleidingsprogramma “Ondersteunen van opleiders en begeleiders in het gebruik van online leren, web 2.0 en mobiele technologieën in de verschillende contexten van volwasseneneducatie ” om bij opleiders en begeleiders de ICT-mogelijkheden en vaardigheden te promoten bij e-learning in volwasseneducatie,
  • ICT Open Onderwijsmiddelen voor opleiders in de volwasseneneducatie en begeleiders: hulpmiddelen voor tools en processen om ICT te implementeren in volwasseneneducatie.
  • Een online centrum voor ondersteunende activiteiten van het project en de daaruit ontstane Communities door de praktijk van de betrokken partijen van het project,

Loading