Activiteiten

  • Domein

  • Moeilijkheidsgraad

Aanmaken van een storyboard

Domein 3: Ontwerpen van de inhoud van de training

In deze activiteit maakt u een storyboard over een specifieke activiteit die u wilt implementeren. De storyboard ondersteunt de leerkracht of trainer om de stappen van de activiteit nauwkeurig te visualiseren en verbeteringen te maken. Door een storyboard te maken, kan de opvoeder gemakkelijk ideeën over een activiteit delen met andere.

More

Chronologie van gebeurtenissen maken - tijdlijn

Domein 4: Ontwikkeling van de training

In deze activiteit wordt een manier beschreven om gebeurtenissen in een tijdlijn in te stellen. Meestal wordt dit gedaan met behulp van specifieke tijdsintervallen die worden weergegeven in chronologische reeksen. Een infographic van een tijdslijn is een van de beste methoden om informatie in de loop van de tijd weer te geven.

More

Communicatie en delen van informatie met de project teamleden

Domein 1: Coördinatie van de training

In deze activiteit zal er kennis gemaakt worden met het potentieel van online collaboration software in de context  van het plannen en coördineren van een educatieve activiteit met een klein team van collega’s. De focus ligt in het ’team’ en ‘communicatie’ aspect van het ontwikkelen en geven van een training.

More

Competentiebeoordeling

Domein 2: Behoeftenanalyse mbt trainingen

In deze activiteit, zullen deelnemers een reeks van vragen samenstellen, om een groep te beoordelen op twee competenties: leren hoe te leren, en om een gevoel van ondernemerschap te ontwikkelen.

More

Concepten delen op een digitaal bord

Domein 5: Het geven van de training

Na het bespreken van een specifiek onderwerp worden de leerders verondersteld op een collectieve manier digitale borden te schrijven over wat ze hebben geleerd. Op deze manier kunnen alle andere volwassen lerenden lezen wat er staat en confronteren met perspectieven, debatteren en samen nadenken over het onderwerp. Het maken van een digitaal bord kan ook worden gebruikt om een ​​onderwerp te bespreken of om een ​​samenvatting te maken, om activiteiten, projecten en groepswerk te plannen, …

More

Concepten in kaart brengen

Domein 5: Het geven van de training

Deze activiteit houdt in dat de volwassen leerders op een gestructureerde manier kunnen reflecteren op wat ze leren door het gebruik van een applicatie voor het maken van mindmaps. Met de gebruikte tool kunnen volwassen leerlingen relaties tussen concepten creëren en organiseren, een tekst of een project plannen en organiseren. De mindmaps kunnen het resultaat zijn van samenwerking omdat ze door meer dan één gebruiker tegelijk kunnen worden bewerkt. De mindmaps kunnen worden geïllustreerd met afbeeldingen en kunnen koppelingen maken met andere (externe) inhoud zoals webpagina’s.

More

Connecteren in een virtueel netwerk

Domein 5: Het geven van de training

Deze activiteit is gericht op het creëren van een online groep waarmee leerkrachten, trainers en leerders onderling kunnen communiceren en documenten kunnen delen die zijn gebruikt of gemaakt, oefeningen, referenties en andere ondersteuningsbronnen die worden gebruikt bij leertaken.

More

Een digitaal portfolio maken

Domein 5: Het geven van de training en Domein 6: Evaluatie van de training

In deze activiteit leert de leerder een elektronische portfolio te maken en te onderhouden met alle documenten, artefacten en producties die tijdens de training/cursus/les zijn gemaakt. Met behulp van de opslagcapaciteit die wordt aangeboden door Google Drive in combinatie met de verschillende productietools die beschikbaar zijn in de Google Suite, hebben volwassen studenten een georganiseerde en persoonlijke ruimte met alle relevante documenten voor reflectie en demonstratie van de leerprestaties.

More

Een quiz maken met corrigerende feedback

Domein 2: Behoeftenanalyse mbt trainingen

Met als de Bloom’s taxonomy als referentie, zal je een quiz aanmaken met corrigerende feedback. Doorheen deze quiz kom je kennis van de leerders te weten over een specifiek onderwerp.

More

Een snelle beoordeling plannen voor een “Flipped” klaslokaal

Domein 2: Behoeftenanalyse mbt trainingen

Deze activiteit bied een inovatieve manier om volwassen leerders een korte beoordeling te laten maken, over hun eigen kennis en interesse over verschillende onderwerpen. Dit is een groepsactiviteit waarbij er op een interactieve manier een 20tal true/false of multiple choice vragen worden beantwoord.

More
1 2 3 4 Volgende › Laatste »

Loading