Veiklos

  • Domenas

  • Sudėtingumo lygis

Sukurti vaizdinį turinį

3 Domenas: Mokymų turinio planavimas

Šioje veikloje galėsite rinkti vaizdus ir komentuoti juos naudodami garsą. Tai padeda suaugusiųjų švietėjui vizualizuoti mokymo turinį, reikalingą numatytiems mokymosi rezultatams pasiekti. Sukūrus vaizdų (ar vaizdo įrašų) pristatymą ir pridedant garso failus, suaugusiųjų švietėjas gali lengvai dalintis idėjomis su kitais pedagogais ir (arba) suaugusiais besimokančiasiais.

More

Sukurti viktoriną parengiamajam apibendrintam įvertinimui

2 Domenas: Mokymų poreiki nustatymas

Ši veikla apima viktorinos kūrimą su individualiomis ir grupinėmis užduotimis skirtomis surinkti informaciją apie suaugusiųjų besimokančiųjų globalią diagnozę.  Veiklos tikslas yra surinkti naudingą informaciją kokias žinias jau yra įgiję besimokantieji, apie dalyką, kuris bus dėstomas. Kaip vienas iš tokios viktorinos rezultatų bus aptiktos galimos mąstymo klaidos dėl išankstinių nuostatų. Šis vertinimas leis pedagogui parengti bendrus nurodymus naujo turinio dėstymui, parodyti sąsajas su ankstesnėmis besimokančiųjų žiniomis ir atsižvelgti į besimokančiųjų poreikį rengiant mokymo programos įgyvendinimo planą.

More

Sukurti viktoriną su koreguojančiu grįžtamuoju ryšiu

2 Domenas: Mokymų poreiki nustatymas

Naudodami Bloom´o taksonomiją, parengsite viktoriną su korekciniu grįžtamuoju ryšiu po kiekvieno klausimo (iš viso 18) atlikus užduotį. Šiam tikslui bus naudojama “Perception Question Mark” priemonė. Šios viktorinos pagalba jūs įvertinsite suaugusių mokinių žinias apie konkretų jūsų pasirinktą dalyką, susijusį su jūsų profesine sritimi.

More

Trumpas pradinis įvertinimas

2 Domenas: Mokymų poreiki nustatymas

Ši veikla apima tinkamų klausimų formulavimą (nuo paprastesnių link sudėtingesnių pagal besimokančiųjų atsakymus), kurie padeda įvertinti esmines žinias, kurių reikia suaugusiam besimokančiajam, norint pereiti prie naujos veiklos. Šiuo tikslu naudojamas paveikslas ar skaidrė, susijusi su esminėmis ankstesnėmis žiniomis.

More

Vizualizuoti informaciją infografikuose

4 Domenas: Mokymų turinio formavimas

Ši veikla supažindins su pagrindinėmis sąvokomis, kurias turite žinoti apie infografiką. Infografikas yra grafinis duomenų ir informacijos pateikimo būdas. Pateikdami informaciją kompaktiškai ir kūrybingai, infografikai gali greitai perduoti žinias ir sudominti savo žiūrovus. Grafinio dizaino įrankiui „Snappa“ nereikia jokių specialių IKT įgūdžių – dabar galite kurti visų rūšių grafiką, naudodamiesi ne tik „vilkite ir numeskite“ („drag and drop“).

More

Žinių konkursas: konkuravimas bendradarbiaujant

2 Domenas: Mokymų poreiki nustatymas

Šioje veikloje supažindinama su IT priemonių rekreaciniu panaudojimu, siekiant kurti testus televizijos programų forma (viktorinos), suskirstant visus suaugusius besimokančiuosius į dideles grupes.

More
« First ‹ Previous 1 2 3 4

 1,287 total views,  3 views today