Veiklos

  • Domenas

  • Sudėtingumo lygis

Šablonų naudojimas projektinio mokymo planavime

1 Domenas: Mokymų koordinavimas

Šioje veikloje jūs sudėliosite planuojamus (koordinuojamus) mokymus į darbo planą ir aprašysite juos pagal šabloną. Savo darbo planą sujungsite su naudingos informacijos rinkiniu.

More

Sudaryti įvykių chronologiją - laiko juosta

4 Domenas: Mokymų turinio formavimas

Šioje veikloje aprašytas būdas nustatyti įvykius laiko juostoje. Paprastai tai atliekama naudojant tam tikrus laiko intervalus, parodytus chronologine seka. Laiko juostos infografikas yra vienas iš geriausių informacijos pateikimo būdų laiko atžvilgiu.

More

Sukurti atvirą mokymosi medžiagą

3 Domenas: Mokymų turinio planavimas

Šioje veikloje sukursite atvirą mokymosi kursą „OER commons“ platformoje naudodamiesi „Lesson Builder“ funkcija.

Jūs galėsite įtraukti apžvalgą, pedagoginį pagalbinį tekstą ir instrukcijas tiek studentams, tiek kitiems išteklių naudotojams. Pamokos susideda iš žingsnis po žingsnio mokymosi su susijusiais ištekliais, kuriuos reikia atsisiųsti.

More

Sukurti formalaus vertinimo viktoriną

6 Domenas: Mokymų įvertinimas

Šioje veikloje išmoksite kurti viktorinas, kurias galėsite pateikti besimokantiesiems

More

Sukurti klausimyną mokymų įvertinimui

6 Domenas: Mokymų įvertinimas

Šioje veikloje išmoksite kurti klausimynus ir surinkti atsakymus iš besimokančiųjų

More

Sukurti konkursą mokiniams

6 Domenas: Mokymų įvertinimas

Šioje veikloje išmoksite kaip sukurti konkursą studentų komandoms viktorinos atsakymų forma, naudojant “Socrative”.

Pirmiausia turite sukurti viktoriną – tuomet galite pamokoje pradėti varžybas. Kol studentai atsakinėja į klausimus, galite stebėti jų pažangą, o pabaigoje matyti galutinius rezultatus.

More

Sukurti kursų veiklos skaičiuoklę

3 Domenas: Mokymų turinio planavimas

Šioje veikloje sukursite skaičiuoklę, kurioje bus pamokų veikla ar tvarkaraštis bei susijusios kompetencijos. Tai padės suaugusiųjų švietėjui organizuotoje lentelėje atvaizduoti  vykdomą veiklą. Mokytojas galės keisti failą ir naudoti ir grafikus bei kitus įrankius, kad galėtų išnagrinėti turimus duomenis.

More

Sukurti minčių žemėlapį mokymo turinio pavaizdavimui

3 Domenas: Mokymų turinio planavimas

Šioje veikloje sukursite minčių žemėlapį. Tai padeda suaugusiųjų švietėjui vizualizuoti mokymo turinį, kurio reikia norint pasiekti numatytus mokymosi rezultatus. Baigtą minčių žemėlapį galima pasidalinti su kolegomis, tokiu būdu sukuriant panašų turinį, atitinkantį visus mokymosi tikslus.

More

Sukurti pasakojimų lentą ("Storyboard")

3 Domenas: Mokymų turinio planavimas

Šioje veikloje sukursite scenografiją apie konkrečią veiklą, kurią norite įgyvendinti. Siužetinė linija padės suaugusiųjų švietėjui tiksliai vizualizuoti veiklos etapus ir plėtoti patobulinimus. Sukūrus scenarijų, pedagogas galės lengvai dalintis idėjomis apie veiklą su kitais pedagogais ir (arba) suaugusiais besimokančiaisiais.

More

Sukurti vaizdinį turinį

3 Domenas: Mokymų turinio planavimas

Šioje veikloje jūs sukursite vaizdinį turinį. Tai padės suaugusiųjų švietėjui vizualizuoti mokymo turinį, reikalingą numatytiems mokymosi rezultatams pasiekti. Sukūręs infografinį dokumentą, pedagogas galės chronologine tvarka kaupti mokymo turinį, atspindintį mokymosi rezultatų pasiekimą.

More
« First ‹ Previous 1 2 3 4 Next › Last »

 1,285 total views,  1 views today