Veiklos

  • Domenas

  • Sudėtingumo lygis

rrr

4 Domenas: Mokymų turinio formavimas

ee

More

Integruotos koordinavimo ir planavimo aplinkos sukūrimas

1 Domenas: Mokymų koordinavimas

Šioje veikloje sujungiamas pagrindinis SLACK ir EVERNOTE funkcionalumas tam, kad sukurti integruotą koordinavimo aplinką, kurioje informacijos valdymas (žinių valdymas) ir bendravimas vyksta kartu.

More

Komunikacija ir informacijos dalijimasis su komandos nariais

1 Domenas: Mokymų koordinavimas

Šioje veikloje dalyviai naudosis ir analizuos internetinio bendradarbiavimo programinės įrangos galimybes planuojant ir koordinuojant mokymosi veiklą nedidelėje kolegų komandoje. Didžiausias dėmesys skiriamas „komandos“ ir „komunikacijos“ aspektams, susijusiems su mokymų rengimu bei teikimu.

More

Mokymo veiklos planavimas

1 Domenas: Mokymų koordinavimas

Šioje veikloje sužinosite, kaip programinė įranga gali padėti tvarkyti įvairius projekto planavimo ir (arba) koordinavimo aspektus ir išmokti integruoti labai skirtingas informacijos rūšis į vieną aplinką.

More

Mokymų planavimas

1 Domenas: Mokymų koordinavimas

Šioje veikloje jūs padalinsite planuojamus (koordinuojamus) mokymus į smulkesnes užduotis, jas organizuosite (reorganizuosite) bei paskirsite išteklius.

More

Nuo komunikacijos prie veiksmų

1 Domenas: Mokymų koordinavimas

Šioje veikloje sužinosite, kaip pereiti nuo elemento „aptarimo“ prie „veiksmų“, t.y. kursite užduotis, priskirdami jas, nustatydami terminus, kurdami būsenos apžvalgas ir dar daugiau.

More

Šablonų naudojimas projektinio mokymo planavime

1 Domenas: Mokymų koordinavimas

Šioje veikloje jūs sudėliosite planuojamus (koordinuojamus) mokymus į darbo planą ir aprašysite juos pagal šabloną. Savo darbo planą sujungsite su naudingos informacijos rinkiniu.

More

aa

4 Domenas: Mokymų turinio formavimas

aa

More

Žinių konkursas: konkuravimas bendradarbiaujant

2 Domenas: Mokymų poreiki nustatymas

Šioje veikloje supažindinama su IT priemonių rekreaciniu panaudojimu, siekiant kurti testus televizijos programų forma (viktorinos), suskirstant visus suaugusius besimokančiuosius į dideles grupes.

More
1