Partneriai

Training 2000

TRAINING 2000 yra suaugusiųjų švietimo organizacija, veikianti Italijos Marche Regione ir jos pagrindinė veikla – suaugusiųjų švietimas ir mokymas (Mokymosi visą gyvenimą programoje – tęstinis ir nuolatinis mokymas), konsultavimas ir įvairūs mokymai įmonėse, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas. Kursai organizuojami visuose suaugusiųjų švietimo sektoriuose.

website: www.training2000.it

Žinių vadybos institutas (Institute for Knowledge management)

Žinių Vadybos institutas įkurtas 1990 metais ir yra Belgijos nevyriausybinė organizacija. Instituto strateginė kryptis – švietimas tvariai ateičiai (Žmonės, Planeta, Klestėjimas, Taika ir Politika). Tai įgyvendinama per nuotolinį ir kontaktinį mokymą, jaunų žmonių ir suaugusiųjų tutorystę bei mentorystę, o taip pat ir per mokytojų kvalifikacijos tobulinimą, mokymo programų pertvarkymą, konsultuojant ir dalyvaujant projektuose.

Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutas

Klaipėdos universiteto padalinys – Tęstinių studijų institutas- teikia platų spektrą mokymosi visą gyvenimą paslaugų įvairioms profesinėms bei socialinėms grupėms. Šalia įvairiausių kvalifikacijos tobulinimo kursų ir kitų neteikiančių laipsnio studijų, institute yra vykdomos Andragogikos bakalauro ir magistro programos.

website: https://www.ku.lt/tsi/

 

Asociacion Insituto Europeo de estudios para la formacion y el desarrollo

Tai – ne pelno organizacija, kurios veiklos sritis – taikomieji socialiniai tyrimai nuo 1996. Organizacijos tikslas – įdiegti tvaraus vietinio vystymosi modelį regione.

website: www.documenta.es

Lisabonos universiteto Švietimo institutas

Švietimo institutas – vienas iš 18 Lisabonos universiteto padalinių, kurio veikla – švietimo tyrimai, mokymo veikla ir kitos paslaugos bendruomenei. Pagrindinė instituto veikla – švietimo tyrimai, derinant fundamentinius ir taikomuosius tyrimus esminėse švietimo ir mokymo srityse, pabrėžiant švietimo istorijos ir psichologijos , švietimo politikos, administravimo ir vertinimo, suaugusiųjų ir mokytojų švietimo, IKT mokymo veiklose, gamtos ir matematikos dalykų mokymo svarbą.

website: http://www.ie.ulisboa.pt

 

SUPSI

Pietų Šveicarijos taikomųjų mokslų universitetas (SUPSI) – vienas iš devynių profesionalių univeritetų, pripažintų Šveicarijos konfederacijos. Įkurtas pagal Federalinį įstatymą 1997 metais, SUPSI siūlo daugiau nei 30 bakalauro ir magistro programų, kurioms būdingas pažangiausias išsilavinimas, jungiantis klasikinį teorinį ir mokslinį mokymą su profesine orientacija. Didelis dėmesys skiriamas moksliniams tyrimams, vykdomiems svarbiausiuose sektoriuose, susijusiuose su laimėtais projektais Europos ir nacionalinėse programose.

website: www.supsi.ch

21 total views, 1 views today