Mokymų planavimas


Domenas
1 Domenas: Mokymų koordinavimas

Sudėtingumo lygis
Aukštesnis

Laiko trukmė
1 diena

Įrankiai
ProjectLibre

Priemonės

Kompiuteris,
Produktyvumo programinė įranga “ProjectLibre” (ar atitinkama),
Interneto ryšys

Trumpas aprašymas

Šioje veikloje jūs padalinsite planuojamus (koordinuojamus) mokymus į smulkesnes užduotis, jas organizuosite (reorganizuosite) bei paskirsite išteklius.

Pagrindimas

Šios pirmosios veiklos pridedamoji vertė – apžvelgti visas užduotis, kurios bus atliekamos mokymų metu. Tokiu būdu kiekviename mokymo proceso etape dėstytojas geriau valdys ir kontroliuos atliekamą darbą.

KO mokomės?

-padalinti mokymų projektą į smulkias užduotis
-kiekvienai užduočiai paskirti išteklius
-sukurti ataskaitas apie mokymų projektą, kuriomis galima dalintis su kitais
-prireikus atnaujinti planavimą

Pastabos ir nuorodos į įrankius

“ProjectLibre” yra nemokama priemonė, kurią galima atsisiųsti: https://sourceforge.net/projects/projectlibre/
Šiuose mokymuose mes naudojame “ProjectLibre” atskiro kompiuterio darbalaukio versiją, tačiau greitai bus pristatyta “ProjectLibre Enterprise Cloud” versija, kuri programai suteiks debesų technologijos savybes (palyginkite: “GoogleDocs” ir atskiras “Word” procesorius). Kaip debesų technologijų programa, “ProjectLibre Enterprise Cloud” bus palyginama su “MS Project Server”. Tačiau ši debesų versija bus mokama.

Išsamus mokymosi veiklos aprašymas

Pirma pamoka
Pirmąją veiklos dalį galime pradėti nuo lipnių lapelių ant lentos ar sienos (jei įmanoma, galima naudoti “Simply Sticky Notes” programinę įrangą).
Dalyvių paprašysime smulkiau suskirstyti atskirus mokymų aspektus pagal “StepUp2IKT” projekto struktūrą: “Poreikių įvertinimas” (dalyvių mokymosi poreikių nustatymas), “Projektavimas” (mokymo turinio atrinkimas), “Formavimas” (vadovėlių, dalomosios medžiagos ir pratybų kūrimas), “Įgyvendinimas” (parengimas sėkmingam mokymui), “Vertinimas” (mokymo ir dalyvių mokymosi vertinimas). Kiekvieno etapo suskirstymui į dalis galima naudoti skirtingas spalvas, galima siekti “dar giliau” (pvz., “siųsti elektroninį laišką dalyviams pristatant dėstytoją”).
Aprašomų lygių skaičius priklausys nuo projekto sudėtingumo, skiriamo laiko, dalyvių skaičiaus, kt.
Antra pamoka
“ProjectLibre” failo, į kurį dėstytojas jau įvedė pagrindinius mokymų elementus, studijavimas. Šis failas padalijamas dalyviams ir naudojamas tyrinėjant “ProjectLibre” funkcijų ir vartotojo sąsajas. Dalyviai papildo failą pirmosios pamokos elementais. Projekto faile yra paaiškinami ir taikomi žymėjimai, nuorodos (pirmtakai ir perėmėjai), ištekliai; pateikiamos įvairių tipų ataskaitos. Užduočių aprašymui naudojami Bloom’o taksonomijos veiksmažodžiai (pateikiami kaip dalomoji medžiaga). Prei kiekvienos eilutės pridedama rizika ir komunikacija (jei taikytina).
Trečia pamoka
Dalyviai suskirsto savo mokymo renginį smulkiomis užduotimis. Galima panaudoti “StepUp2IKT” projekto struktūrą “Poreikių įvertinimas”, “Projektavimas” , “Formavimas”, “Įgyvendinimas”, “Vertinimas”). Suskirstymas užduotimis yra koduojamas “ProjectLibre”. Kaip ir ankstesnėje pamokoje, ypatingas dėmesys skiriamas Bloom’o taksonomijos veiksmažodžių naudojimui apibūdinant užduotis. Dalyviai pristato savo suskirstymus ir mokosi optimizuoti “esminį kelią” (tuo pačiu realistiškai įvertindami įvairius scenarijus). Rizikos analizė, kt. pridedama prie kiekvienos eilutės.
Ketvirta pamoka
Rekomenduojama, kad dalyviai naudotų ir atnaujintų antroje ir trečioje pamokose sukurtus failus per visa likusį mokymo laiką. Šioje pamokoje taip pat naudinga pristatyti ir optimizuoti „esminį kelią“ bei kartu aptarti sukurtus rezultatus.

Žingsniai

1. Mokymo veiklos suskirstymas į užduotis, Bloom’o taksonomijos naudojimas užduočių apibūdinimui.
2. „ProjectLibre“ tyrinėjimas naudojant dėstytojo parengtą failą, papildant failą pirmos pamokos rezultatais, naudojant programą.
3. Vienos „realios“ dalyvių mokymo veiklos suskirstymas į užduotis naudojant „ProjectLibre“ (kiekvienas dalyvis dirba su savo veikla). Dėstytojai ir kiti dalyviai padeda.
4. Pristatymas ir „esminio kelio“ optimizavimas, sukurtų rezultatų aptarimas.

Patarimai

Labai svarbu, kad dalyvių sukurtas mokymų planavimas (planuojamas, koordinuojamas, kt.) išliktų tikroviškas. Programai būdinga “sutraukti” užduotims atlikti reikalingą laiką. Reikia skirti pakankamai dėmesio programos naudojimui šiam uždaviniui atlikti. Šiuose mokymuose taip pat galima naudoti ir kitas programas, tokias kaip “MS Project”.

Saugumas ir skaitmeninė tapatybė

Nėra žinoma apie tai, kad kiltų saugumo klausimų naudojant “ProjectLibre”. Kadangi ši programa naudojama kaip atskira darbalaukio programa, nekyla skaitmeninės tapatybės klausimų. Programos įdiegimui reikia elektroninio pašto adreso. Šiam tikslui rekomenduojame sukurti “gmail” ar kitą adresą .