Integruotos koordinavimo ir planavimo aplinkos sukūrimas


Domenas
1 Domenas: Mokymų koordinavimas

Sudėtingumo lygis
Vidutinis

Laiko trukmė
3 valandos

Įrankiai
Slack ir Evernote

Priemonės

Kompiuteris, produktyvumo programinė įranga, “Slack” ir „Evernote“, interneto ryšys

Trumpas aprašymas

Šioje veikloje sujungiamas pagrindinis SLACK ir EVERNOTE funkcionalumas tam, kad sukurti integruotą koordinavimo aplinką, kurioje informacijos valdymas (žinių valdymas) ir bendravimas vyksta kartu.

Pagrindimas

Sukurti funkciniu požiūriu turtingą bendrą / integruotą aplinką mokymo koordinavimui ir planavimui.

KO mokomės?

1. Išanalizuoti mokymo projekto koordinavimo poreikius
2. Suderinti ir integruoti programinės įrangos priemones, kad būtų sukurta integruota koordinavimo aplinka

Pastabos ir nuorodos į įrankius

https://Slack.com

www.evernote.com

Išsamus mokymosi veiklos aprašymas

Pirma pamoka. Dalyviai atsisiunčia ir įsidiegia „Slack“ ir „Evernote“. Jei reikia, susikuria paskyras. „Slack“ aplinkoje dalyviai gali sukurti ryšio kanalus, „Evernote“ galima sukurti užrašų knygelę, žymes ir panašiai.
Antra pamoka. Šioje veikloje dalyviai sujungia pagrindines „Slack“ ir „Evernote“ funkcijas tam, kad sukurtų integruotą koordinavimo aplinką, kurioje informacijos valdymas (žinių valdymas) ir bendravimas vyktsta kartu. Dalyviai naudojasi ir tiria pagrindines „Slack“ funkcijas, planuodami ir koordinuodami mokymosi veiklą mažoje komandoje ir sujungia ją su „Evernote“ informacijos kaupimo ir saugojimo galimybėmis.
Trečia pamoka. Dalyviai kaupia informaciją, kuria dalinosi, ir sprendimus, kuriuos jie priėmė „Slack“ ir „Evernote“, ir prideda pastabas,numato kitus veiksmus ir kitą informaciją apie projektą. Jie efektyviai įjungia „Slack“ pranešimus į „Evernote“ užduotis ar užrašus – neišeidami iš „Slack“. Kita kryptis – dalyviai ieško, suranda ir dalijasi „Evernote“ žinute per pokalbius „Slack“.

Žingsniai

1. „Slack“ atsisiuntimas ir diegimas bei paskyros kūrimas.
„Evernote“ atsisiuntimas ir diegimas bei paskyros kūrimas
2. „Evernote“ integravimas į „Slack“
3. Keitimasis duomenimis tarp „Evernote“ ir „Slack“ (abiem kryptimis)

Patarimai

Labai svarbu, kad dalyvių sukurtas mokymų planavimas (planuojamas, koordinuojamas, kt.) išliktų tikroviškas, paremtas dalyvių patirtimi.

Saugumas ir skaitmeninė tapatybė

https://slack.com/security

https://slack.com/privacy-policy

https://slack.com/terms-of-servicehttps://evernote.com/intl/nl/privacy

https://evernote.com/intl/nl/security/

https://evernote.com/intl/nl/legal/terms-of-service